Politika privatnosti

Politika privatnosti

Molimo Vas da pre korišćenja našeg veb-sajta (www.superbazaar.tv) pažljivo pročitate sledeću Politiku privatnosti. Svaka poseta našem veb-sajtu, kao i kupovina, znači da ste ovu Politiku privatnosti pročitali i da se u potpunosti slažete sa njom. Ukoliko je ona za Vas iz bilo kog razloga neprihvatljiva, molimo Vas da ne koristite naš veb-sajt.

Definicije

 • Firma 9D BMV doo  PIB:109052412 (u daljem tekstu: „mi”, „naše”, „nas”, „nama”) - označava pravno lice koje upravlja veb-sajtom na adresi www.superbazaar.tv.
 • Podaci o ličnosti - označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
 • Korisnik - označava posetioca našeg veb-sajta.
 • Podaci o korišćenju - označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.
 • Kolačići - označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pretraživaču korisnika dok pregleda neki veb-sajt.

Relevantno zakonodavstvo

Naš veb-sajt je napravljen tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije
 • Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva
 • Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)
 • Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

Ko prikuplja i obrađuje informacije?

Na osnovu GDPR-a, svaki korisnik veb-sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

Mi prikupljamo i obrađujemo sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Načini na koje prikupljamo informacije

1. Unos podataka prilikom poručivanja ili kontaktiranja

Prikupljamo Vaše lične podatke svaki put kada stupite u kontakt sa nama putem našeg veb-sajta ili forme za poručivanje, telefona, mejla, društvenih mreža ili negog drugog kanala komunikacije.

Prikupljene podatke čuvamo i obrađujemo isključivo u svrhu pružanja usluge ili stupanja u kontakt sa Vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje Vašu mejl adresu, ime i prezime, adresu za dostavu, kontakt telefon i sve ostale informacije koje nam prosledite.

Ne čuvamo Vaše podatke nakon prestanka potreba za njima. Takođe, na Vaš zahtev ćemo odmah obrisati sve podatke koje do tog trenutka imamo o Vama sačuvane.

Na sopstveni zahtev, imate i mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka imamo o Vama sačuvane i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

2. Server na kome se hostuje naš veb-sajt

Server na kome je naš veb-sajt hostovan održava kompanija Shopify, Inc. Ova kompanija i njen centar za podatke imaju sledeće zaštite:

 • zaštita od požara
 • savremeni sistem za rano upozoravanje sa direktnim povezivanjem sa lokalnom vatrogasnom službom
 • specijalni sistemi za zaključavanje vrata
 • dvadesetčetvoročasovne usluge od strane kvalifikovanog osoblja
 • ulaz preko terminala za kontrolu elektronskog pristupa sa ključem transpondera ili prijemnom karticom
 • moderni nadzorni sistem kamera sa dvadesetčetvoročasovnim nadzorom pristupnih puteva, ulaza, sigurnosnih sistema za blokiranje vrata i serverskih prostorija
 • DDOS zaštita
 • sertifikat u skladu sa DIN ISO/IEC 27001
 • međunarodno priznat standard za bezbednost informacija

Kada posetite naš veb-sajt, naš server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o Vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o Vama. Ne možemo Vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi poručivanja ili slično.

Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između našeg veb-sajta i Vašeg veb pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP sa protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. Internet Service Provider, ISP).

3. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko kolačića (eng. Cookie Policy)

Kada god koristite bilo koji veb-sajt, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju.

Kao i većina veb-sajtova, naš veb-sajt koristi Google Analytics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš veb-sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

Korišćenjem našeg veb-sajta smatra se da potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama. U suprotnom, molimo Vas da ne koristite naš veb-sajt.

Ono što znamo o Vama

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak. Prikupljene podatke koristimo samo unutar naše firme i ne prodajemo ih ili delimo sa drugim licima.

Ako ste nam ostavili mejl adresu ili kontakt telefon, ali ne želite ništa da dobijate od nas u budućnosti, možete u svakom trenutku da nas kontaktirate i zahtevate brisanje istih iz naših baza podataka.

Koliko dugo držimo Vaše podatke?

Zadržavamo Vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da Vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje Vaših podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Obrađivanje podataka od strane trećih lica

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u 2. odeljku (Relevantno zakonodavstvo).

Neovlašćeni pristup bazama podataka

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg veb-sajta ili veb-sajta bilo koje treće strane sa kojom sarađujemo, a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 3 dana od takve povrede, ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

Izmene politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.

Ne obaveštavamo korisnike veb-sajta o izmenama politike privatnosti, tako da preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu u slučaju bilo kakvih izmena.

Ukoliko smatrate da se ne pridržavamo ove politike privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

 

Datum poslednjeg ažuriranja Politike privatnosti:
20.03.2024. godine